Các ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

* Ngày 11-5, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 8) và các ứng cử viên đại biểu HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Mỹ Đông và Đông Hải (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 8) và các ứng cử viên
đại biểu HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tiếp xúc cử tri phường Mỹ Đông. Ảnh: M.Thương

Tại hội nghị, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên, cử tri phường Mỹ Đông và Đông Hải thống nhất cao và kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động đã đề ra. Đặc biệt, cần quan tâm giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nhà ở, đường giao thông, kênh mương thủy lợi trên địa bàn phường; thực hiện những chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương; đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến của cử tri và thể hiện quyết tâm cùng các sở, ngành giải quyết những kiến nghị của cử tri, tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

* Ngày 11-5, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 6) và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Ninh Sơn (đơn vị bầu cử số 6) có buổi tiếp xúc cử tri xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn).

Các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 6) và các ứng cử đại biểu HĐND huyện Ninh Sơn (đơn vị bầu cử số 6) tiếp xúc cử tri xã Nhơn Sơn. Ảnh: U.T

Tại hội nghị, sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ửng cử viên đại biểu HĐND 2 cấp, cử tri đánh giá cao tinh thần cầu thị, quyết tâm thể hiện trong chương trình hành động của các ứng cử viên; kỳ vọng nếu trúng cử, các ứng cử viên thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra. Đồng thời luôn sâu sát cơ sở, cầu thị và lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời, hiệu quả với HĐND, các cấp, các ngành chức năng, xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã gửi gắm. Không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình giúp tỉnh nhà ngày càng phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Cử tri địa phương cũng đã đóng góp ý kiến mong muốn tỉnh cần quan tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa chính sách đất sản xuất cho bà con nông dân, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương giúp bà con phát triển sản xuất…

Thay mặt các ửng cử viên đại biểu HĐND 2 cấp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến đóng góp; đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến và kỳ vọng của cử tri. Nếu trúng cử HĐND khóa mới, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; cống hiến hết mình để góp phần đưa tỉnh nhà ngày một phát triển.

Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 6) cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm (đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri phường Đô Vinh (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm).

* Ngày 11-5, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 4) và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Ninh Hải có buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại xã Hộ Hải và Phương Hải (Ninh Hải).

Các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 4) và các ứng cử
đại biểu HĐND huyện Ninh Hải tiếp xúc cử tri xã Phương Hải. Ảnh: L.Thi

Sau khi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của bản thân, cử tri 2 xã thể hiện sự tin tưởng, đồng tình cao với các chương trình hành động mà các ứng cử viên trình bày, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử quan tâm đến các vấn đề: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; có nhiều cơ chế, chính sách đầu tư thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển...

Các ứng cử viên ghi nhận và tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri. Đồng thời, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, các đại biểu sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất, phản ánh kịp thời đến các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Ngày 11-5, đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 10) và các ứng cử đại biểu HĐND huyện Ninh Phước có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phước Hậu và xã Phước Thuận (Ninh Phước).

Các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 10) và các ứng cử đại biểu HĐND huyện Ninh Phước tiếp xúc cử tri xã Phước Hậu. Ảnh: H.Lâm

 Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, các đại biểu sẽ đem hết khả năng, làm tròn nghĩa vụ của người đại biểu dân cử phản ánh, đề xuất kịp thời nguyện vọng của Nhân dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Ngày 11-5, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 7) và các ứng cử đại biểu HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Mỹ Hương, Đạo Long và Kinh Dinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 7) và các ứng cử đại biểu HĐND
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tiếp xúc cử tri phường Đạo Long. Ảnh: K.Thùy

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố và nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri các địa phương kỳ vọng các đại biểu khi trúng cử sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động đã đề ra.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, các đại biểu sẽ đem hết khả năng của mình, luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri, kịp thời đề xuất nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

* Ngày 11-5, đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 11) và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Ninh Phước (đơn vị bầu cử số 10) đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Hải (Ninh Phước).

Các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 11) và các ứng cử đại biểu HĐND huyện Ninh Phước tiếp xúc với cử tri xã Phước Hải. Ảnh: T.Thịnh

Sau khi nghe các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện trình bày chương trình hành động; cử tri xã Phước Hải đánh giá cao năng lực chuyên môn cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND cần giữ mối quan hệ gần gũi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và thực hiện đúng chương trình hành động đã hứa với cử tri.

Tại hội nghị, cử tri cũng kiến nghị thời gian tới, đại biểu HĐND 2 cấp cần quan tâm đầu tư nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất trường học và nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó quan tâm sớm đưa chương trình dạy ngoại ngữ (Tiếng Anh) vào bậc tiểu học, chú trọng việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nhân rộng các mô hình hợp tác xã.

*  Ngày 11-5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 2) và các ứng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Chiến (Thuận Bắc).

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 2) cùng các ứng cử
đại biểu HĐND huyện Bác Ái tiếp xúc với cử tri xã Phước Hòa. Ảnh: K.Hân

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Chiến đánh giá cao năng lực công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời đề nghị các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND cần thực hiện đúng theo chương trình hành động đã đề ra.

Thay mặt cho các ứng cử viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của cử tri: Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu chọn làm đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và huyện Thuận Bắc sẽ tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, quan tâm nhiều đến các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân trên địa bàn nơi mình ứng cử, góp phần xây dựng huyện Thuận Bắc ngày càng phát triển

Buổi chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 2) cùng đại biểu HĐND huyện Bác Ái có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Hòa và Phước Tân (Bác Ái).

* Ngày 11-5, đồng chí Nguyễn Tiến Đức, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 1) và các ứng cử đại biểu HĐND huyện Ninh Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn).

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn). Ảnh: T.Xuân

Tại hội nghị, cử tri xã Mỹ Sơn đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; mong muốn nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới tiếp tục tăng cường vai trò giám sát trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là vùng nhiều khó khăn, có các quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

* Ngày 11-5, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026 (đơn vị bầu cử số 12) và các ứng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Phước Hà và Nhị Hà (Thuận Nam) để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 12) tiếp xúc cử tri xã Nhị Hà (Thuận Nam). Ảnh: N.Diệp

Tại hội nghị các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình. Cử tri 2 xã kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu cần thực hiện tốt chương trình hành động mình đã đề ra; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, cống hiến nhiều hơn nữa để huyện Thuận Nam cũng như tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

* Ngày 11-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đơn vị bầu cử số 5) và đại biểu HĐND huyện Ninh Hải đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các xã: Tri Hải, Nhơn Hải (Ninh Hải).

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 5) tiếp xúc cử tri tại xã Tri Hải (Ninh Hải). Ảnh: H.Nguyệt

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng quyền hạn của người đại biểu nhân dân; quan tâm nhiều hơn đến các chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.