Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương

Chiều ngày 10-5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Đại (Bác Ái).

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Bác Ái và từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử. Cử tri xã Phước Đại đánh giá cao năng lực công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND cần thực hiện đúng theo chương trình hành động đã đề ra, nhất là tham mưu Đảng, Nhà nước, địa phương những chủ trương, quyết sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đưa kinh tế của huyện nhà ngày một phát triển đi lên..

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc cử tri xã Phước Đại (Bác Ái).