Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 10-5, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn (Ninh Sơn), Tri Hải (Ninh Hải) và phường Mỹ Đông, Đông Hải, Mỹ Hương, Đạo Long (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Tại các điểm kiểm tra, đoàn đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 chu đáo, đúng thời gian, quy định pháp luật. Đồng thời, các địa phương cũng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của tỉnh trong tổ chức hội nghị. Trong đó, các điểm được trang bị đầy đủ nước rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt cũng như thực hiện việc ngồi giãn cách, đeo khẩu trang trong cử tri và người ứng cử, qua đó, góp phần đảm bảo Hội nghị được diễn ra thành công.

Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị
tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch tại xã Tri Hải (Ninh Hải).