Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm

Ngày 10-5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, nhiệm kỳ 2021-2026 về công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương.

Đoàn đã nghe địa phương báo cáo cụ thể công tác chuẩn bị bầu cử: chỉ đạo, triển khai các văn bản bầu cử; thành lập Ủy ban bầu cử các cấp, khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương; lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử; việc tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, điều kiện vật chất, kỹ thuật và phương án phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử… Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện chu đáo, đúng tiến độ, đúng theo quy định.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, tập trung cao độ công tác chuẩn bị; trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động giúp người dân nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin, nhận thức sâu sắc ý nghĩa cuộc bầu cử. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử. Tăng cường an ninh trật tự, an toàn xã hội; chuẩn bị các phương án phòng chống dịch COVID-19; chủ động ứng phó với mọi tình huống. Ngoài ra, tổ chức tốt cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; thường xuyên kiểm tra, giám sát… đề cuộc bầu cử diễn ra an toàn, trang trọng, tôn nghiêm, đúng quy định pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, đoàn cũng đã kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường Đạo Long, nhiệm kỳ 2021-2026.