Thuận Nam: Trên 300 triệu đồng đầu tư hệ thống truyền thanh không dây phục vụ tuyên truyền bầu cử

Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt, UBND huyện Thuận Nam vừa phối hợp với Công ty TNHH Điện tử và Viễn thông Thành Tín hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng 57 cụm loa truyền thanh không dây tại 8 xã trên địa bàn huyện. Trong đó xã Cà Ná được lắp đặt 10 cụm; Phước Diêm 11 cụm; Phước Nam 8 cụm; Phước Minh 7 cụm; Phước Dinh 6 cụm; Phước Ninh 5 cụm; Nhị Hà 6 cụm và Phước Hà 4 cụm, với tổng kinh phí đầu tư trên 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách của huyện.

Hệ thống truyền thanh không dây được lắp đặt tại xã Phước Ninh (Thuận Nam) sẵn sàng phục vụ tuyên truyền
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Văn Nỷ