Chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Ninh Thuận

LTS: Theo kế hoạch từ ngày 4-5 đến 10-5, tại hai đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định. Báo Ninh Thuận xin trích giới thiệu Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Ninh Thuận (xếp theo đơn vị bầu cử và thứ tự ABC).

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

(Gồm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Thuận Bắc)

------------------------------

- Họ và tên khai sinh : NGUYỄN ĐÌNH KHANG

- Sinh ngày : 23 tháng 5 năm 1967

- Nơi ở hiện nay : Căn hộ 303 - Chung cư N04A, Tổ 10, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế

- Chức vụ hiện nay : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; thành viên Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

- Đơn vị công tác : Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tôi ý thức rằng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, không chỉ đại diện cho Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho cử tri và Nhân dân cả nước.

Được cử tri nơi làm việc và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, đề cử và được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đối với tôi, là vinh dự to lớn nhưng cũng gắn với trách nhiệm hết sức nặng nề. Đặc biệt, được về ứng cử tại Ninh Thuận, địa phương có bề dày truyền thống văn hóa đặc sắc, truyền thống đoàn kết, cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được gần gũi với đồng bào, cử tri tỉnh nhà cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, tôi coi đây là một may mắn và cũng ý thức đầy đủ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, trước cử tri cả nước nói chung và bà con, cô bác cử tri tỉnh nhà nói riêng.

Nếu được bà con, cô bác cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi dự kiến Chương trình hành động của mình với những nội dung như sau:

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của ĐBQH, xứng đáng là người được đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của Nhân dân. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Thứ hai, tham gia tích cực vào công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có chất lượng, bám sát yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho các hoạt động của đất nước, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mong mỏi của cử tri cả nước.

Nghiên cứu đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn và ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; tập trung tham gia ý kiến với Quốc hội, Chính phủ để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công đoàn, giai cấp công nhân, người lao động; tạo hành lang pháp lý tốt nhất bảo vệ đoàn viên, người lao động, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thứ ba, tích cực thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan nhà nước ở Trung ương về những vấn đề mà bà con cử tri và Nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị. Tôi luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm.

Thứ tư, giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử, nơi làm việc, nơi cư trú theo quy định để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri, của đoàn viên công đoàn và người lao động. Phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri với Quốc hội, với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp cho việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Quan tâm, theo dõi và trong điều kiện cụ thể, sẽ tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là phát huy những tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế biển, du lịch đẳng cấp cao, phát triển đô thị, năng lượng sạch, các mô hình nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao,...; đồng thời kêu gọi các nguồn lực xã hội cho công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo, cải thiện đời sống bà con Nhân dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Tôi sẽ tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh để nắm được tình hình thực tế. Tích cực tham gia cùng các ĐBQH và các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp thúc đẩy giải quyết có hiệu quả các đề nghị, kiến nghị của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Thứ năm, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi sẽ tích cực giải quyết thấu đáo những vấn đề, nội dung thuộc trách nhiệm của mình. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cốt lõi theo quy định của Hiến pháp, đó là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền công, các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội, đảm bảo cho giai cấp công nhân, trong đó có công nhân, người lao động tỉnh nhà thực hiện tốt vai trò vừa là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa được thụ hưởng những thành quả tương xứng với sự đóng góp của công nhân, người lao động trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tôi mong muốn được bà con cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV để tôi có điều kiện thực hiện tốt Chương trình hành động của mình và bà con cử tri sẽ là người giám sát việc thực hiện đó để bản thân tôi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của tỉnh nhà và sự phát triển của đất nước.

Để làm tròn trách nhiệm đối với sự tin tưởng và tín nhiệm của bà con cử tri và Nhân dân, tôi sẽ phấn đấu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Với kinh nghiệm công tác tại nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau ở các địa phương, ở Trung ương trong 32 năm qua, bằng việc lắng nghe ý kiến của bà con cử tri kết hợp với sự tích cực nghiên cứu, học tập, trau dồi kinh nghiệm, tôi tin là mình có đủ khả năng và điều kiện để triển khai các dự định trong chương trình hành động trở thành hiện thực, sát cánh cùng lãnh đạo và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn, phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành một tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

---------------

- Họ và tên khai sinh : TRẦN QUỐC NAM

- Sinh ngày : 27 tháng 12 năm 1971

- Nơi ở hiện nay : Số 12 đường Phạm Ngũ Lão, khu phố 9, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm,

tỉnh Ninh Thuận

- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh

- Chức vụ hiện nay : Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đơn vị công tác : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Tôi được cơ quan, địa phương nơi cư trú và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI. Có thể nói, đây là niềm vinh dự rất lớn của bản thân và cũng nhận thấy trọng trách lớn lao của mình trước cử tri và Nhân dân. Tôi đã công tác tại Ninh Thuận hơn 25 năm, trải qua nhiều vị trí khác nhau nên thấy hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả về đời sống của Nhân dân và điều kiện thực tế ở địa phương.

Nếu được tín nhiệm của cử tri bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, đây là điều kiện thuận lợi và là cơ hội cho tôi được tham gia toàn diện trên các lĩnh vực của đất nước và của tỉnh Ninh Thuận. Tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa bàn nơi ứng cử để kịp thời giải quyết hoặc có những đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại cản trở sự phát triển. Nỗ lực học hỏi kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của một người đại biểu Nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin của cử tri. Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân, mọi hoạt động trước hết phải vì lợi ích chính đáng của Nhân dân. Để thực hiện tốt điều này, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, cầu thị và lắng nghe ý kiến của Nhân dân bằng nhiều hình thức: ở các cuộc họp tiếp xúc cử tri, định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và trong cuộc sống đời thường, dành nhiều thời gian đi thực tế ở cơ sở để lắng nghe tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri và phản ánh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội, HĐND tỉnh.

Trách nhiệm đối với đất nước, tôi sẽ nghiên cứu kiến nghị, đề xuất với Quốc hội trong việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân; thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, cùng quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ, phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Trách nhiệm đối với tỉnh Ninh Thuận, tập trung giải pháp thực hiện 5 đột phá chiến lược, đó là: (i) Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ, chính sách thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực tỉnh có lợi thế về năng lượng, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; (ii) Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cấp thiết đồng bộ về giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế và các công trình văn hóa lớn của tỉnh, nhất là đối với công trình trọng điểm, dự án cấp bách, có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; (iii) Phát triển nhanh nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động ở nông thôn và thành thị, chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch; (iv) Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, phục vụ khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; (v) Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - xã hội; trong đó, chú trọng phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất đai để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Ninh Thuận. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước có quyết tâm, năng lực và trách nhiệm đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để tạo thêm việc làm cho người lao động; tăng nguồn thu nhập của Nhân dân. Quan tâm đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã bãi ngang; tập trung các nguồn lực xây dụng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại. Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội đạt hiệu quả. Đổi mới, thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và Nhân dân đến giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiện đại và mang tính phục vụ cao.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng, quản lý và sử dụng đất đai; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tại, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất,... ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Những vấn đề cử tri và Nhân dân chưa yên tâm, lo lắng, kiến nghị từ trước đến nay như: Về ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ, khám chữa bệnh cho Nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, ma túy, trộm cắp; tham nhũng, lãng phí; bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án..., là ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp, các ngành đề ra những giải pháp tập trung, quyết liệt hơn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Bản thân nhận thấy, trước hết phải luôn tự soi rọi mình và nêu cao tinh thần gương mẫu của cá nhân, từ đó tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ra sức nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, đem lại lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Với trách nhiệm của mình, tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, cùng các ngành, các cấp và Nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm (2021-2025), quyết tâm xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Từ những nhiệm vụ quan trọng nêu trên, tôi nghĩ rằng: Trong bất kỳ tình huống khó khăn đều phải nỗ lực vượt qua, quyết tâm cùng với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng cuộc sống yên bình và hạnh phúc cho Nhân dân.

---------------

- Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THỊ KIM SÁNG

- Sinh ngày : 18 tháng 02 năm 1980

- Nơi ở hiện nay : Thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

- Trình độ chuyên môn : Cư nhân sư phạm Toán

- Chức vụ hiện nay : Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thuận Bắc

- Đơn vị công tác : Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thuận Bắc.

Bản thân tôi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương và tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là niềm vinh dự cho bản thân, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và Nhân dân trong tỉnh nói riêng, Nhân dân cả nước nói chung.

Bản thân tôi nhận thức rằng, ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và cả nước về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH, tôi xin hứa trước cử tri sẽ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tham gia các kỳ họp của Quốc hội đầy đủ, tập trung đóng góp với Quốc hội để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng - an ninh, Bản thân tôi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương và tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là niềm vinh dự cho bản thân, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và Nhân dân trong tỉnh nói riêng, Nhân dân cả nước nói chung.

Bản thân tôi nhận thức rằng, ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và cả nước về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH, tôi xin hứa trước cử tri sẽ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tham gia các kỳ họp của Quốc hội đầy đủ, tập trung đóng góp với Quốc hội để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và các giải pháp phát triển kinh tế của các địa phương. Tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và lợi ích Nhân dân. Mạnh dạn góp ý và chất vấn đối với các tư lệnh bộ, ngành về các chính sách mà Nhân dân quan tâm.

Hai là, không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công; thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri,

nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần dân chủ và cầu thị, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, sự phản ảnh từ cử tri và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề bức thiết của cử tri liên quan đến việc làm, đời sống, môi trường và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, HĐND các cấp, các cơ quan hữu quan; kiến nghị với cơ quan chức năng giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri.

Ba là, cộng tác chặt chẽ, hiệu quả với HĐND các cấp giám sát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Quốc hội, kết nối hoạt động lãnh đạo các cấp ủy đảng với HĐND, UBND để góp phần đưa các kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương tốt nhất, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Bản thân đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, nên rất quan tâm đến các chế độ chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, chế độ chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, chế độ chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động, đối với giáo dục quan tâm chế độ học phí, giải quyết việc làm sau đào tạo, giáo dục đào tạo gắn với doanh nghiệp để giải quyết việc làm, giáo dục miền núi, trong đó chế độ chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc, các chế độ chính sách đối với các trường chuyên biệt, nhất là các trường nội trú, các giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục trong đó thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà, cũng như cả nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số hiện nay.

Bốn là, thực hiện tốt việc tiếp nhận, tổng hợp các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân và các ý kiến của cử tri để báo cáo, đề xuất kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu làm rõ và trả lời sớm nhất cho Nhân dân theo luật định. Trường hợp các cơ quan không trả lời hoặc trả lời không thỏa đáng thì nội dung đơn thư đó sẽ được nêu chất vấn tại các kỳ họp HĐND các cấp, các cuộc hội họp khác cho tới khi vấn đề được làm rõ.

Ngoài ra với ứng cử viên là nữ tôi quan tâm các chế độ chính sách, luật bình đẳng giới, quyền trẻ em, bản thân cố gắng nỗ lực bằng trí tuệ của mình cùng với Quốc hội tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để Luật Bình đẳng giới được đi vào trong thực tiễn tốt nhất, phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho gia đình hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tốt hơn cho Nhân dân.

Với nhận thức sống để được làm việc, để được cống hiến, để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, cho nên bản thân tôi luôn xác định dù bất cứ ở cương vị nào, thuộc lĩnh vực công tác nào và làm việc ở đâu thì cũng phải tận tâm, tận lực trong công việc, mọi việc lớn hay nhỏ đều phải lấy lợi ích của tổ chức, của tập thể, của Nhân dân làm trọng.

Với dự kiến Chương trình hành động của bản thân vừa nêu, tôi huy vọng sẽ được cử tri tín nhiệm, tin tưởng, chọn tôi làm đại biểu cho mình tại cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của đại biểu nhân dân, hoàn thành Chương trình hành động của mình.

---------------

- Họ và tên khai sinh : CHAMALÉA THỊ THỦY

- Sinh ngày : 20 tháng 4 năm 1983

- Nơi ở hiện nay : Số 24 Lê Hồng Phong, khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ chuyên ngành Triết học

- Chức vụ hiện nay : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Đơn vị công tác : Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Qua Hội nghị hiệp thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vinh dự đối với cá nhân, đồng thời là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Là người con được sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng, sinh ra và lớn lên trên quê hương Ninh Thuận, một vùng đất anh hùng đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ mà hôm nay đã có nhiều phát triển đột phá; một vùng đất có điều kiện tự nhiên đặc thù, đan xen nhiều thách thức và cơ hội; tôi nhận thức được mình cần phải làm được nhiều hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao để phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh và cuộc sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tôi nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và ĐBQH. Tôi tin tưởng rằng nếu được là ĐBQH, tôi sẽ có điều kiện cùng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh thuận tham gia đóng góp với Quốc hội trong các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Và nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ cố gắng tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Trước hết, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử dưới nhiều hình thức như: thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thông qua công tác chuyên môn và tiếp xúc với Nhân dân trong mối quan hệ thường ngày để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri và thống nhất cùng Đoàn ĐBQH của tỉnh, phản ánh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết cũng như thường xuyên thông tin cho người dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước thông qua các quyết định của Quốc hội để tạo sự tin tưởng, ủng hộ và đồng thuận của Nhân dân đối với các chính sách, pháp luật được ban hành.

Thứ hai, tăng cường các hoạt động phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan trong việc hoạch định chính sách để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ lập hiến, lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Bên cạnh việc quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; bản thân sẽ tập trung quan tâm đề xuất và kiến nghị thực hiện các chính sách như:

- Chiến lược phát triển bền vững năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xây dựng các khu đô thị; phát triển du lịch đẳng cấp cao; nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung và tỉnh nhà nói riêng; các giải pháp, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó chú trọng những giải pháp khả thi vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt nhằm triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới….; các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm; tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, việc sử dụng các hóa chất độc hại trong bảo quản, chế biến thực phẩm, việc sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng và ngành chăn nuôi.

- Chính sách ưu tiên hợp lý nhằm giải quyết tốt và có hiệu quả hơn những vấn đề xã hội như: Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao dân trí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chính sách bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và các giá trị đạo đức truyền thống quý báu của Nhân dân ta; chính sách với người có công, người cao tuổi, cán bộ hưu trí; chính sách đãi ngộ cho giáo viên, công nhân viên, người lao động; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng tinh thần, thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sĩ để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở” tốt hơn, công khai, minh bạch hơn, dân chủ hơn để từ đó sẽ phát huy và nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước theo hướng “gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và giải quyết kịp thời những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân".

Thứ ba, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu được pháp luật quy định, tích cực tham gia thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó dành sự quan tâm đến giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay quý cử tri quan tâm như: Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng căn cứ cách mạng; chương trình xây dựng nông thôn mới, giám sát thực hiện pháp luật về đất đai để bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, về bảo vệ môi trường để ngăn chặn hành vi phá rừng, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường... Kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực tiễn, khả thi để Quốc hội và Chính phủ giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm, giúp cho việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Thứ tư, phấn đấu nỗ lực học tập nâng cao trình độ các mặt; rèn luyện, tu dưỡng để luôn giữ đạo đức trong sạch, gần gũi Nhân dân, sâu sát cơ sở; tận tâm; tận lực với công việc để không phụ lòng tin và sự tín nhiệm của cử tri; thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm là một Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trong việc tham mưu tỉnh ủy về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; phát huy dân chủ trong các cơ quan nhà nước góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; tôi sẽ mở rộng mối quan hệ công tác, phát huy vai trò của cả hệ thống Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ năm, là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến gia đình, đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: sức khỏe sinh sản, đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng cho phụ nữ; vấn đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề lao động, việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của gia đình phụ nữ; phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, nâng cao vai trò,vị thế của phụ nữ trong xã hội. Với trách nhiệm của mình, cùng các đại biểu khác, chúng tôi sẽ luôn hướng tới việc lồng ghép giới vào hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới.

Để làm tốt Chương trình hành động, tôi hy vọng và mong muốn sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là cử tri, Nhân dân nơi cư trú, nơi công tác và những địa bàn mà tôi ứng cử. Tôi xin hứa, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động mà tôi đã báo cáo với quý cử tri. Kính mong quý cử tri sẽ giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của tôi cũng như của các vị ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận, để bản thân được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển quê hương Ninh Thuận nói riêng và của đất nước nói chung.

- Sinh ngày : 02 tháng 12 năm 1993

- Nơi ở hiện nay : Số 26/15/6 đường Quang Trung, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm,

tỉnh Ninh Thuận

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật

- Chức vụ hiện nay : Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính

- Đơn vị công tác : Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận

Bản thân tôi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận hiệp thương và tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là niềm vinh dự cho bản thân, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và Nhân dân trong tỉnh nói riêng và Nhân dân cả nước nói chung.

Bản thân tôi nhận thức rằng, ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và cả nước về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Do vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi xin dự kiến chương trình hành động như sau:

Một là, tham gia đầy đủ các các phiên họp của Quốc hội, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Hai là, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật, tìm hiểu thực tế ở địa phương trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Ba là, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bốn là, có ý thức trách nhiệm tiếp công dân, khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thì phải nghiên cứu giải quyết kịp thời. Nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc theo dõi việc giải quyết và yêu cầu người có thẩm quyền thông báo cho mình biết kết quả.

Với nhận thức sống để được làm việc, để được cống hiến, để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho nên bản thân tôi luôn xác định dù ở bất cứ công việc nào cũng phải tận tâm, tận lực trong công việc hướng đến lợi ích chung của mọi người, của xã hội.

----------------------------------------------------

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

(Gồm huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam, huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái)

----------------------------------------------------

- Họ và tên khai sinh : PHAN XUÂN DŨNG

- Sinh ngày : 20 tháng 5 năm 1960

- Nơi ở hiện nay : Nhà B9-TT4, khu nhà ở Quốc hội, khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn,

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Khoa học (chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy)

- Chức vụ hiện nay : Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga của Quốc hội

- Đơn vị công tác : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tôi xúc động, vì thời gian trôi đi sao mà nhanh đến vậy, thấm thoát đã trải qua 10 năm. 10 năm về trước, tôi được Trung ương, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu và phân công tôi ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Lúc đó, tôi thực sự hồi hộp và lo lắng. Nhưng với sự gắn bó, đùm bọc, giúp đỡ của bà con, của lãnh đạo các cấp của tỉnh Ninh Thuận cùng với sự cố gắng không biết mệt mỏi của bản thân, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tiếp tục Quốc hội khóa XIV và nay là Quốc hội XV trên mảnh đất tỉnh nhà.

10 năm đã trôi qua, được chung sống cùng bà con, được bà con yêu thương, đùm bọc, tôi cảm thấy không biết tự bao giờ đã trở thành người con của vùng đất này, mảnh đất Ninh Thuận thân thương. Vì thế, lần này cũng như lần trước của Quốc hội khóa XIV là tôi tự xin được ứng cử tại Ninh Thuận và đã được chấp thuận; tôi thực sự vui vẻ và tự hào vì được tiếp tục ứng cử tại tỉnh nhà Ninh Thuận.

Hôm nay, có cô bác đã gặp nhiều lần, nhưng có người chưa gặp lần nào. Vì thế, tôi xin được giới thiệu thêm một ít về bản thân để bà con cô bác rõ thêm.

Tôi sinh ra và lớn lên ở đất Can Lộc, Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy tại Liên Xô năm 1984, tôi làm việc tại Viện Tôi xúc động, vì thời gian trôi đi sao mà nhanh đến vậy, thấm thoát đã trải qua 10 năm. 10 năm về trước, tôi được Trung ương, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu và phân công tôi ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Lúc đó, tôi thực sự hồi hộp và lo lắng. Nhưng với sự gắn bó, đùm bọc, giúp đỡ của bà con, của lãnh đạo các cấp của tỉnh Ninh Thuận cùng với sự cố gắng không biết mệt mỏi của bản thân, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tiếp tục Quốc hội khóa XIV và nay là Quốc hội XV trên mảnh đất tỉnh nhà.

10 năm đã trôi qua, được chung sống cùng bà con, được bà con yêu thương, đùm bọc, tôi cảm thấy không biết tự bao giờ đã trở thành người con của vùng đất này, mảnh đất Ninh Thuận thân thương. Vì thế, lần này cũng như lần trước của Quốc hội khóa XIV là tôi tự xin được ứng cử tại Ninh Thuận và đã được chấp thuận; tôi thực sự vui vẻ và tự hào vì được tiếp tục ứng cử tại tỉnh nhà Ninh Thuận.

Hôm nay, có cô bác đã gặp nhiều lần, nhưng có người chưa gặp lần nào. Vì thế, tôi xin được giới thiệu thêm một ít về bản thân để bà con cô bác rõ thêm.

Tôi sinh ra và lớn lên ở đất Can Lộc, Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy tại Liên Xô năm 1984, tôi làm việc tại Viện Máy nông nghiệp, Bộ Công nghiệp cho đến cuối năm 1996. Trong thời gian đó, là cán bộ nghiên cứu, Tổ trưởng Tổ công đoàn, là Phó phòng Máy canh tác, là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Phó Viện trưởng của Viện. Cũng trong giai đoạn đó, tôi được Đảng cử đi làm luận án Tiến sĩ khoa học tại Liên Xô (cũ) vào năm 1889-1995.

Từ năm 1996-2001, được đồng chí Nguyễn Đình Tứ, nguyên là Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị điều động làm Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) tại Ban Khoa giáo Trung ương.

Từ năm 2002-2006, là Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ, Đảng ủy viên Bộ KH&CN. Viện Ứng dụng Công nghệ, nơi tôi làm Viện trưởng, đã từng được Giải thưởng Hồ Chí Minh về thiết kế hệ thống máy rà phá thủy lôi cho vùng biển chúng ta hồi kháng chiến chống Mỹ, nhiệm vụ này do GS. Vũ Đình Cự chủ trì, giáo sư sau này là Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tôi cùng các đồng nghiệp đã làm được nhiều nhiệm vụ KH&CN phục vụ an ninh và quốc phòng như thiết kế các hệ thống bắt bám đối tượng để điều chỉnh đường bay của tên lửa, của pháo cao xạ 57-37 ly; làm xương sọ, chân tay giả bằng vật liệu côm-pô-zít phục vụ cho thương bệnh binh và cung cấp cho hầu hết các bệnh viện trong cả nước; làm xuồng côm-pô-zít cho Trường Sa và các đảo của Tổ quốc; làm máy tán sỏi thận ngoài cơ thể và các máy Lazer đang chiếm thị phần lớn trong cả nước và nhiều việc khác nữa…

15 năm trước, năm 2006, tại Đại hội Đảng lần thứ X, tôi vinh dự được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, tôi trở thành ĐBQH khóa XII và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

10 năm trước, năm 2011, tại Đại hội Đảng lần thứ XI, tôi vinh dự được bầu làm Ủy viên chính thức Trung ương Đảng. Sau đó trở thành ĐBQH khóa XIII của tỉnh Ninh Thuận và trở thành Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội. Đến năm 2016, tôi tiếp tục là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, là ĐBQH khóa XIV tại tỉnh nhà Ninh Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội.

Từ ngày 25-12-2020, sau khi được Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu, Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam đã bầu tôi làm Chủ tịch khóa VIII; sau đó được bầu Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEX)

Tôi không chỉ là cán bộ quản lý KH&CN mà còn tham gia hướng dẫn tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư cho Đại học Thủy lợi, Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, Đại học Bách khoa… Tham gia viết giáo trình cho sinh viên và nghiên cứu sinh; tham gia viết nhiều sách về chính sách KH&CN.

Từ các hoạt động của mình, tôi đã được bằng khen của Trung ương Đoàn vì tham gia Sáng tạo quốc tế; là Chiến sỹ thi đua nhiều năm liền; luôn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc; Huy chương Vì sự nghiệp KH&CN, 16 Kỷ niệm chương của Việt Nam và quốc tế...

Bố mẹ tôi đều là đảng viên, là cán bộ ngành Kiểm sát đã về hưu. Cách đây 3 năm mẹ tôi đã được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Vợ tôi cũng là đảng viên, nguyên là Hiệu trưởng THCS Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã nghỉ hưu.

Tôi có 2 con gái, cả 2 đều là đảng viên. Cháu đầu là làm cán bộ nghiên cứu cho tổ chức quốc tế UNDP tại Hà Nội. Cháu thứ hai là cán bộ của Kiểm toán Nhà nước, hiện đang làm luận án tiến sĩ ở Úc.

10 năm qua, tôi đã luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Quốc hội giao phó cũng như với tư cách là ĐBQH của tỉnh nhà.

- Đối với nhiệm vụ là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội. Đó là những nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng với sự cố gắng hết sức, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá là tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, khóa XIV Ủy ban KH,CN&MT đã hoàn thành một khối lượng lớn nhiệm vụ được giao.

- Đối với nhiệm vụ là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện nay, tôi sẽ tích cực cùng với Đoàn Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam làm tròn sứ mạng tập hợp đội ngũ trí thức cả nước, thu hút các nhà khoa học đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện cho các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng nhằm góp phần hoàn thiện các chính sách một cách khoa học, khả thi nhất, tránh lãng phí, tốn kém tiền bạc của Nhân dân.

- Đối với nhiệm vụ là thành viên của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận

Đối với nguyện vọng và kiến nghị xác đáng của bà con cô bác tỉnh nhà về cơ chế chính sách, tôi đã cố gắng trình lên cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ để giải quyết.

Đối với những việc chung của tỉnh, tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo tỉnh để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và quyết định ngân sách xây dựng hạ tầng cho tỉnh Ninh Thuận như đường ven biển, các hồ thủy lợi, đường giao thông, các công trình công cộng của tỉnh. Qua đó, đã góp phần làm cho tỉnh nhà có nhiều thay đổi tích cực.

Đối với gia đình khó khăn, gia đình chính sách, tôi đã vận động một số tổ chức, cá nhân, cũng như của bản thân hàng năm đến Tết đi thăm hỏi, chia sẻ ngọt bùi và cũng đã xây được hàng chục ngôi nhà tình nghĩa. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tôi nhiều lần đóng góp thêm cho bếp tình thương, động viên người bệnh… và rất nhiều việc làm cụ thể khác.

Lần này, tôi rất mong muốn được bà con cử tri tiếp tục bầu tôi vào Quốc hội khóa XV, tôi xin cố gắng phấn đấu làm hết sức mình để làm tốt hơn nữa với tư cách là ĐBQH, đại biểu của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của bà con cô bác, đưa kiến nghị, nguyện vọng của bà con trình lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết, cố gắng phấn đấu để không phụ lòng ủng hộ của bà con…

Đối với công việc chung của tỉnh, tôi nguyện bằng trí tuệ, sức lực nhỏ bé của mình góp phần vào xây dựng mảnh đất quê hương Ninh Thuận giàu mạnh hơn, bà con có cuộc sống sung túc hơn, hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đặt ra cho giai đoạn 2021-2026 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV đã đề ra.

---------------

- Họ và tên khai sinh : TRẦN ĐÌNH GIANG

- Sinh ngày : 28 tháng 9 năm 1981

- Nơi ở hiện nay : Khu phố 6, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học

- Chức vụ hiện nay : Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

- Đơn vị công tác : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Được sự tín nhiệm của tổ chức, cơ quan, nơi cư trú và những lần hiệp thương, tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, bản thân tôi rất vinh dự và tự hào được ứng cử ĐBQH khóa XV.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ liên hệ mật thiết với Nhân dân và cử tri, có điều kiện tốt nhất được tham gia đóng góp trực tiếp những ý kiến về nhu cầu, quyền lợi chính đáng mà cử tri quan tâm để cùng với Quốc hội có những quyết định đúng đắn các vấn đề của đất nước, của địa phương.

Tôi xây dựng Chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XV, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh, trách nhiệm trong hoạt động Quốc hội; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu của Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ và quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân và cử tri Ninh Thuận.

Thứ hai, nghiên cứu đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Nam Trung Bộ nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của vùng để phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Thứ ba, bám sát cơ sở, sâu sát với cử tri, đặc biệt là cử tri vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua đó được đối thoại với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng về ý kiến chính đáng của cử tri; nhằm kịp thời phản ánh, giải đáp các thắc mắc, truyền đạt những ý kiến của cử tri đến đúng cơ quan chức năng.

Thứ tư, là công chức đã có gần 15 năm gắn bó với nghề, tôi nhận thấy Ninh Thuận là địa phương “giàu” về văn hóa, đặc biệt là văn hóa phi vật thể của người Kinh, Chăm, Raglai và các đồng bào dân tộc khác. Bên cạnh đó, còn có vấn đề mà cử tri mong muốn và đây cũng là vấn đề tôi sẽ luôn quan tâm, kiến nghị và theo đuổi đó là: Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh cần được phát huy hơn nữa để làm nền tảng cho công tác xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị Quyết số 33/NQ-TW ngày 9-6-2014 tại Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Trên đây là Chương trình hành động của cá nhân tôi, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XV. Với cương vị và trọng trách mới, tôi xin hứa sẽ quyết tâm đem hết công sức, trí tuệ để cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, của tỉnh và đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri.

-----------------

- Họ và tên khai sinh : TẠ YÊN THỊ LÂM HỘI

- Sinh ngày : 09 tháng 11 năm 1989

- Nơi ở hiện nay : Thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Văn hóa Dân tộc thiểu số Việt Nam

- Chức vụ hiện nay : Bí thư huyện Đoàn

- Đơn vị công tác : Huyện Đoàn Bác Ái

Tôi trưởng thành từ Đề án 600 Phó Chủ tịch xã, qua hơn 1 nhiệm kỳ công tác với chức danh Phó Chủ tịch xã Phước Thắng, tôi được sự tín nhiệm của cấp ủy bố trí sắp xếp vào vị trí Bí thư Xã đoàn Phước Thắng sau khi kết thúc Đề án. Với 9 năm công tác, hiện nay tôi đã được bố trí vào chức danh Bí thư Huyện đoàn Bác Ái, đó là cơ hội, thử thách để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho quê hương nơi tôi đang làm việc.

Bản thân tôi nhận thức được rằng, đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Quốc hội, HĐND về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vì vậy, tôi rất vinh dự và vui mừng khi được cử tri nơi công và nơi cư trú tín nhiệm, đề cử và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vinh dự đối với cá nhân, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã đánh giá tổng thể kết quả tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà tỉnh ta đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được quan tâm đầu tư và phát triển ổn định; trình độ dân trí được nâng lên, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét; những nơi vùng sâu cũng đã được tiếp cận với khoa học - kỹ thuật, tin tức trong và ngoài nước. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế và một trong số đó là: Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường còn hạn chế, chưa giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội bức xúc, tình trạng ô nhiễm môi trường nhiều nơi vẫn chưa khắc phục.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu và tiếp xúc với các ĐBQH qua các thời kỳ; tôi nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và ĐBQH. Tôi tin tưởng rằng, nếu được là ĐBQH, tôi sẽ có điều kiện cùng các ĐBQH và Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận tham gia đóng góp với Quốc hội trong các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin của cử tri. Với quyết tâm đó, tôi dự kiến Chương trình hành động của mình như sau:

Thứ nhất, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh chính trị. Tích cực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người ĐBQH theo luật định. Nêu cao tinh thần đoàn kết phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp. Bên cạnh đó, tôi sẽ tích cực làm cầu nối giữa tỉnh, cử tri với Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; tranh thủ thúc đẩy có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của địa phương để được Trung ương ủng hộ, sớm giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững.

Thứ hai, nghiêm túc tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và sẽ tích cực, chủ động trong hoạt động giám sát của Quốc hội. Giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết với Nhân dân; lắng nghe và truyền đạt các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan chức năng có liên quan và truyền tải một cách trung thực đến các cử tri những nội dung được các cơ quan chức năng, cũng như Quốc hội phản hồi lại. Ngoài ra, tôi cũng sẽ xây dựng kênh tiếp thu ý kiến của cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ trên mạng Internet.

Thứ ba, là ứng cử viên nữ, và là người dân tộc thiểu số, tôi nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Tôi sẽ cùng với các đại biểu khác tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến về các vấn đề nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em.

Thứ tư, chủ động dành thời gian để đi các địa bàn, cơ sở nắm tình hình thực tiễn, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của người dân về các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo, chính sách về thanh thiếu niên, các vấn đề xã hội khác có liên quan đến tình hình thực tế của địa phương.

Đối với vấn đề về công tác thanh niên: Bản thân tôi sẽ nỗ lực làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp trong công tác thanh niên hiện nay, tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi... giúp cho thanh thiếu nhi tiếp cận nhiều với công nghệ, khoa học - kỹ thuật để phát huy sự sáng tạo của thanh thiếu nhi; nhất là thanh thiếu nhi chậm tiến, thanh thiếu nhi ở vùng đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của bản thân, đại biểu QH hay HĐND đều luôn cần có sự hợp tác, giúp đỡ, động viên, chia sẻ rất lớn từ quý cử tri. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của quý cử tri tỉnh nhà để tôi có thể trúng cử và trở thành ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

-----------------

- Họ và tên khai sinh : ĐÀNG THỊ MỸ HƯƠNG

- Sinh ngày : 24 tháng 6 năm 1973

- Nơi ở hiện nay : Số nhà 20, đường Hồng Bàng, khu phố 2, phường Kinh Dinh,

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục

- Chức vụ hiện nay : Tỉnh ủy viên; Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên thường trực

Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Đơn vị công tác : Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn quý cử tri đã tín nhiệm bầu cho tôi được làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 3 khóa: khóa XII, XIII, XIV.

Được giới thiệu, hiệp thương tiếp tục ứng cử ĐBQH khóa XV, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm phải báo cáo với quý cử tri về hoạt động làm đại biểu của mình trong nhiệm kỳ qua là cơ sở vận động quý cử tri dành lá phiếu của quý cử tri bầu cho tôi được tiếp tục làm ĐBQH khóa XV.

Là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách, ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm, thời gian qua, tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh, ĐBQH theo qui định của pháp luật; đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân đảm bảo theo quy định; đã tham gia cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng của tỉnh, đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương thông qua hoạt động giám sát tại các kỳ họp, phản ánh trực tiếp, phản ánh bằng văn bản, có ý kiến phát biểu lồng ghép trong hoạt động lập pháp của Quốc hội và công tác xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua theo dõi cho thấy, nhiều vấn đề trên các lĩnh vực được phản ánh, gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương đã được tiếp thu, chỉ đạo khắc phục, giải quyết đạt kết quả tích cực; tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết rốt ráo; nguyên nhân do còn có khó khăn về cơ chế, chính sách và nhiều lý do khác, cần tiếp tục theo dõi, bám sát, tiếp tục có ý kiến, tác động mong sớm có giải pháp thực hiện.

Với vị trí công tác được giao, tôi đã chủ trì, phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh,

của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và của một số Đoàn giám sát, khảo sát do Trung ương và địa phương tổ chức; giám sát, khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tình hình đời sống kinh tế của người dân… Cuối mỗi đợt giám sát, khảo sát tham gia xây dựng báo cáo kết quả giám sát, khảo sát gửi đến các cơ quan chức năng, có thẩm quyền theo luật định. Qua theo dõi cho thấy, nhiều kiến nghị qua giám sát, khảo sát đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân do còn khó khăn về nguồn lực thực hiện, cần tiếp tục tái giám sát.

Trong các kỳ họp của HĐND tỉnh, họp Quốc hội, tôi luôn tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến theo chương trình của các kỳ họp, thực hiện đảm bảo quyền và trách nhiệm của người đại biểu.

Trên đây là báo cáo khái quát hoạt động làm đại biểu của cá nhân tôi trong nhiệm kỳ qua.

Trước xu thế hội nhập quốc tế, thế giới với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu phức tạp, khó lường; nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ sản xuất còn thiếu, yếu; các vấn đề về phát triển nông nghiệp, phát triển nông thôn, khai thác, nuôi trồng thủy sản, xây dựng và phát triển đô thị; các vấn đề về việc làm; các chính sách về tiền công, tiền lương; các vấn đề về y tế, giáo dục; về môi trường; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người nghèo; các vấn đề về Chương trình mục tiêu quốc gia, về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác cải cách hành chính nhà nước… là các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật tiếp tục khơi thông các nguồn lực thúc đẩy năng lực cạnh tranh, tạo đà phát triển cho các địa phương, quốc gia.

Việc tập trung nguồn lực để thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì vai trò, trách nhiệm của mỗi ĐBQH khóa XV đòi hỏi rất cao, phải thật sự đảm bảo tiêu chuẩn của người ĐBQH, phải tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo đóng góp có chất lượng, đạt hiệu quả trong các hoạt động của Quốc hội.

Với vị trí công tác được giao, là Tỉnh ủy viên, hoạt động trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi có điều kiện để nắm bắt, liên kết các vấn đề của cử tri, của địa phương, của tỉnh đến với Quốc hội, đến với chính phủ, các bộ, ngành của Trung ương là rất thuận lợi và khả thi.

Qua 3 nhiệm kỳ hoạt động ĐBQH, bản thân tôi nhận thấy mình có rất nhiều thuận lợi, đã có nhiều trải nghiệm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, không còn bỡ ngỡ trong hoạt động của Quốc hội, giờ đã quen với công tác của Quốc hội.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tiếp tục bầu cho tôi được làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ có điều kiện để phát huy những kinh nghiệm đã có; có điều kiện để tiếp tục theo bám những vấn đề đã kiến nghị, đề xuất, đã được bàn thảo trong Quốc hội khóa XIV; các việc đã được Nghị quyết Quốc hội khóa XIV đặt ra, tiếp tục kế thừa, theo dõi, giám sát cho Quốc hội khóa XV và Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa, trau dồi phẩm chất, đạo đức đảm bảo tiêu chuẩn của người ĐBQH; tiếp tục nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, năng lực, hoạt động tích cực, có chất lượng, đạt hiệu quả trong công tác của Quốc hội khóa mới; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt các vấn đề, các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của địa phương; thông tin, phản ánh trung thực đến với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan một cách thuyết phục mong có giải pháp thúc đẩy nâng cao đời sống kinh tế của người dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; chịu trách nhiệm trước cử tri, trước Quốc hội về việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn đại biểu của mình; phấn đấu làm tròn nghĩa vụ của người ĐBQH với cử tri, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hoạt động với mục tiêu vì sự nghiệp đổi mới của đất nước; vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; xứng đáng là người ĐBQH mà quý cử tri đã đặt niềm tin, giao phó.

-----------------

- Họ và tên khai sinh : NGUYỄN VĂN THUẬN

- Sinh ngày : 15 tháng 01 năm 1958

- Nơi ở hiện nay : Khu phố 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quân sự

- Chức vụ hiện nay : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Đơn vị công tác : Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

Tôi sinh ra và lớn lên tại phường Báo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tháng 4-1975, tham gia lực lượng vũ trang. Là một cán bộ, có nhiều năm được giáo dục, rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam, từng tham gia làm nghĩa vụ quốc tế, được phong quân hàm Đại tá, giữ chức Chỉ huy Phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận. Sau 41 năm phục vụ trong quân đội. Tháng 3-2016, tôi nghỉ hưu và tham gia công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh, được bầu làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và được bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; trong những năm qua bản thân tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác Hội được giao, là đại biểu dân cử, bản thân luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phản ảnh kịp thời và có hiệu quả trong các kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời tham gia góp ý kiến tích cực vào các nghị quyết, các chương trình giám sát của HĐND; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương

Được sự tín nhiệm của MTTQ Việt Nam tỉnh, nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu bản thân tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đây là niềm vinh dự cũng là trọng trách lớn lao của bản thân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ thực hiện tốt những việc trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quyền và trách nhiệm của một ĐBQH theo quy định của pháp luật.

2. Cùng Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu sâu kỹ, toàn diện nhiều lĩnh vực để tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào việc xây dựng pháp luật, các cơ chế, chính sách của Nhà nước phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở để làm đại diện cho tiếng nói của cử tri trước diễn đàn Quốc hội, xứng đáng vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Quốc hội, thực hiện đúng tính chất của một ĐBQH là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, hội viên Hội Cựu chiến binh ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước.

3. Luôn dành thời gian, công sức để tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tích cực, chủ động phản ánh trung thực, đầy đủ với Quốc hội những khó khăn, bức xúc của địa phương, của Nhân dân để Quốc hội có biện pháp tháo gỡ đúng ý Đảng, hợp lòng dân; nhất là các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân về mọi mặt, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, gia đình có công với nước và việc làm cho các cựu chiến binh, cựu quân nhân.

4. Với trách nhiệm của một cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh nhà được bầu làm ĐBQH, tôi và gia đình luôn gương mẫu, bản thân luôn không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tận tâm, tận lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu do dân bầu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giao, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trên đây là những suy nghĩ chân thành của tôi trước cử tri, dù ở lĩnh vực công tác nào bản thân tôi cũng luôn ý thức trách nhiệm của mình là phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân và có trách nhiệm với dân, với hội viên Hội Cựu chiến binh.