Mỹ Hải sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến thời điểm hiện nay, phường Mỹ Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Có mặt tại Đơn vị bầu cử số 1 (Khu vực bỏ phiếu số 1 Trụ sở Hội trường UBND phường) - đây là khu vực bỏ phiếu được chọn làm mẫu của tỉnh, chúng tôi nhận thấy các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Từ cổng vào trụ sở UBND phường cho đến khu vực bỏ phiếu đều được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền bầu cử. Quy trình, thủ tục: từ việc đón tiếp cho đến bỏ phiếu… đều được bố trí, sắp xếp theo quy trình một chiều bảo đảm an toàn, trật tự, thuận lợi và thoải mái nhất cho cử tri thực hiện quyền công dân. Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và danh sách cử tri được niêm yết công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân đến tìm hiểu, rà soát, kiểm tra thông tin.

Toàn phường có 5 đơn vị bầu cử, 5 Tổ bầu cử tương ứng 5 khu vực bỏ phiếu. Không chỉ tại Khu vực bỏ phiếu số 1, theo ghi nhận của chúng tôi, các khu vực bỏ phiếu khác đã gần như hoàn tất sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Ngoài công tác trang trí, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo bộ phận văn hóa thông tin thông báo trên hệ thống truyền thanh; phối hợp khu phố, các đoàn thể tuyên truyền cho Nhân dân, cử tri được biết địa điểm niêm yết danh sách cử tri để Nhân dân, cử tri được biết, đóng góp ý kiến. Ngoài ra, ban hành Kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ để cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Với những việc làm thiết thực, thời gian qua, tình hình tư tưởng trong Nhân dân và cán bộ, công chức toàn phường luôn vững vàng. Trên địa bàn không xảy ra các điểm nóng, tập trung đông người, đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về bầu cử.

Cử tri đến khu vực bỏ phiếu tìm hiểu, kiểm tra thông tin của cử tri và những người
ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ông Nguyễn Sửu, cử tri khu phố 4 phấn khởi cho biết: Những ngày qua, tôi cũng như những thành viên trong gia đình rất phấn khởi, mong đến ngày cầm lá phiếu làm tròn nghĩa vụ của người công dân, bầu những người có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. Tôi cũng rất hài lòng khi thấy công tác chuẩn bị, tổ chức cho cuộc bầu cử tại địa phương rất chu đáo, khẩn trương, nhất là trong tuyên truyền. Bà con ở địa phương giờ đi đâu cũng nói về chuyện bầu cử, ai nấy đều phấn khởi, mong đến ngày hội lớn.

Đồng chí Đường Quốc Thanh, Chủ tịch UBND phường Mỹ Hải, cho biết: Quyết tâm để “Ngày hội toàn dân” ở địa phương diễn ra thành công tốt đẹp nhất, ngay sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND phường đã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số 11 thành viên; ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Bầu cử, kế hoạch triển khai công tác bầu cử, trong đó xác định các nhiệm vụ và mốc thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban Nghiệp vụ, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Bảo vệ. Các tiểu ban theo chức năng nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch thực hiện. Đối với nhân sự phục vụ khu vực bỏ phiếu, ở mỗi khu vực được bố trí tối đa 21 người. Ngoài ra, UBND phường đã chỉ đạo thành lập 5 tổ dự phòng gồm 25 thành viên ứng phó một số tình huống trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và một số tình huống khác.

Sau hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND phường được bầu là 21 người, tổng số người ứng cử là 34 người. Cơ cấu, thành phần của các đại biểu ứng cử các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Hiện địa phương đang tập trung phối hợp tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, cũng như bằng nhiều hình thức thích hợp đưa thông tin về công tác bầu cử đến mọi tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác bảo đảm an ninh trật tự- an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, theo luật định, với không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là “Ngày hội lớn” của toàn dân.